Tarih

16 Mayıs 2020

Lokasyon / Ulaşım

ALKEV Özel Okulları

Konuşmacılar

Pek yakında

Etkinlik Hakkında

Çince ’de öğrenme iki karakter ile anlatılır. İki parçadan oluşan ilk karakter “çalışmak” anlamına gelir. “Bilgiyi toplamak” anlamında bir sembol, kapı aralığındaki bir çocuk üzerine yerleştirilmiştir. “Sürekli pratik yapmak” anlamına gelen ikinci karakter ise yuvadan ayrılmak için uçma egzersizleri yapan bir kuş olarak resmedilir. Üstteki sembol uçmayı, alttaki sembol ise gençliği temsil eder. Doğu felsefesinde öğrenme devam eden bir eylemdir. “Çalışmak” ve “sürekli pratik yapmak” birlikte ele alındığında öğrenme, “bireysel gelişim yöntemlerinde ustalık” anlamına gelir.

ALKEV Eğitim Uygulamaları Sempozyumu’nda da, “Birlikte Ustalaşmak” fikri benimsenmiş, eğitim ortamlarında uygulanabilen etkili fikirlerin paylaşıldığı bir topluluk oluşturulması amaçlanmıştır. ALKEV öğretmenleri dışında, konu uzmanları, farklı okulların yetkin öğretmenlerinin bir araya geleceği bu toplulukta gönüllü paylaşımlar yapılmaktadır.

Birlikte Ustalaşmak 3’te eğitim ortamlarında “duygu”yu ele alacağız.

Günümüz toplumlarında entelektüel zekâ (IQ) tek başına yeterli olmamakta, duygusal zekânın da gelişmiş olması aranılan bir nitelik olarak karşımıza çıkmaktadır. Duygusal zekâ, İnsan duygularını yorumlama, yönetme ve kontrol altında tutma becerisini ifade eder. Bir bütün olan zekânın, kendi içerisinde sınıflandırılmasıyla ortaya çıkan zekâ alanlarından biri de duygusal zekâdır. Daniel Goleman duygusal zekâya ilişkin 4 temel boyut açıklıyor:

1-Kendinin farkında olmak,

2-Kendimizi motive etmek,

3-Sosyal farkındalık ve empati kurmak,

4-Bağlantı kurma yeteneğimiz, iletişim, anlaşmaya varma, başkalarıyla olumlu ve saygılı bir iletişim kurmaktır.

Duygusal Zekâ ve bahsedilen boyutlarının okul yaşamını ve öğrencilerin öğrenmelerini nasıl etkilediğini hatta, duygusal zekanın iletişim, başarılarımız ve vb.. birçok şeye olan katkısını hep birlikte deneyimleyeceğiz.

Ana Konuşmacılar

PROF.DR. ARTİN GÖNCÜ – UNIVERSITY OF ILLINIOS AT CHICAGO

"Eğitimde Duygunun Yeri: Oyun ve İş Birliği"

Bize Ulaşın